King of island 25mm 80ran 2ks/ctn Zobrazit větší

King of island 25mm 80rán 2ks/ctn

CLE4201/CTN

   Nový produkt

NEC = 2000 g

Více informací

Parametry

Weight13,8 kg
Hmotnosť výbušniny v kg2,0 kg
Trvanie efektu30 - 60 sek.
Výška efektu25 - 35 m
Farby efektovkombinácia viacerých farieb
Priemer ráží zábavnej pyrotechniky25 mm
Smer výmetu zábavnej pyrotechnikykombinovaný zvislý + šikmý smer
Objem výbušniny v m30,038

Více informací

Efekt zábavní pyrotechniky King of island

Kompaktní ohňostroj King of island je doprovázený mnoha různobarevnými efekty. Do vzduchu vypálí 80 ran ráže 25 mm, celá show trvá 50 vteřin.

Podívejte se na video ohňostroje

Upozornění: Ohňostroje a zábavná pyrotechnika se vyrábějí ručně. Doba trvání ohňostrojě je proto jen orientační a může se kus od kusu lišit (může být kratší i delší). Každý ohňostroj je unikátní, proto nelze stanovit přesní dobu jeho trvání.

Kategorie: F3

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.